§ 383 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7691-1 ja 837-327-7692-1

Lataa  Kuuntele 

TRE:2889/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-327-7691-1 ja 837-327-7692-1.Tontit 837-327-7691-1 ja 837-327-7692-1 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla TA-Asumisoikeus Oy- nimiselle yhtiölle ja A-Kruunu Oy- nimiselle yhtiölle.                                           

Tonttien haltijat ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan mm. tonttien välisistä oikeuksista käyttää yhteisiä leikki- ja oleskelualueita ja niiden rakentamisesta, kunnossapito-, huolto- ja ylläpito sekä uudelleen rakentamisen kustannuksista sekä väestönsuojasta ja kevyenliikenteen väylästä.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Tonttien haltijat ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-327-7691-1 ja 837-327-7692-1 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-327-7691-1 ja 837-327-7692-1 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere