§ 389 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-015-5015-4 ja -5

Lataa  Kuuntele 

TRE:3071/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

13.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-015-5015-4 ja 837-015-5015-5 Tontti 4 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Asunto Oy Tampereen Sammontori- nimiselle yhtiölle, Asunto Oy Tampereen Sammonpiha- nimiselle yhtiölle sekä Kruunuasunnot Oy- nimiselle yhtiölle (aikaisemmin: Asunto Oy Tampereen Sammonpolku- niminen yhtiö, Asunto Oy Tampereen Sammonpuisto- niminen yhtiö). Tontti 5 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Pirkan Opiskelija-asunnot Oy- nimiselle yhtiölle.                                           

Tonttien haltijat ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tonttien välisistä oikeuksista käyttää puolin ja toisin tonttien ajoväylää kulkuun tontilleen ja sekä pelastustienä ja -paikkana liitekartan mukaisesti ja kustannuksista.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Tonttien haltijat ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-015-5015-4 ja 837-015-5015-5 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea rasitteiden rekisteröintiä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-015-5015-4 ja 837-015-5015-5 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere