§ 405 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-312-5354-9

Lataa  Kuuntele 

TRE:2886/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

26.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-312-5354-9. Tontin 837-312-5354-8 ja tontin 837-312-5354-10 omistavat yksityiset henkilöt. Kaupunki ja tonttien omistajat ovat laatineet sopimuksen, jonka perusteella voidaan perustaa pysyvä oikeus kulkuyhteyteen tontin 837-312-5354-9 kautta tonteille 837-312-5354-8 ja 837-312-5354-10 liitekartan mukaisesti. Rasiteoikeus on oikeutetuille tonteille tarpeellinen eikä siitä aiheudu haittaa kenellekkään huomattavaa haittaa.

Tonttien 837-312-5354-8 ja 837-312-5354-10 omistajat suorittavat tontin 837-312-5354-9 omistajalle Tampereen kaupungille kertakaikkisena korvauksena rasiteoikeudesta kumpikin kiinteistö 1500,00 €.

Yksityiset tontin omistajat ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet. Rasitesopimus on liitteenä. Liitteet ovat salaisia Tietosuojalain 29 §:n nojalla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-312-5354-9 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.  Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi valtuutetaan allekirjoittamaan rasitesopimus kaupungin puolesta.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere