§ 427 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-264-7925-4 ja yleisiä alueita

Lataa  Kuuntele 

TRE:3533/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

2.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa kaavan 8496 mukaiset yleiset alueet (allekirjoitus hetkellä tontti 837-263-2500-31). Tontin 837-264-7925-4 omistaa Ålandsbanken Lunastustontti I Ky- niminen yhtiö ja tontin haltijana on Asunto Oy Tampereen Rantaraitti- niminen yhtiö.                                           

Tontin omistaja ja haltija ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 837-264-7925-4 oikeudeksi käyttää kaavan 8496 mukaista Sahanvainionpuisto-nimisen puistoalueen sekä yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatun yleisen alueen osaan pelastustienä ja pelastusauton toimintapaikkana liitekartan mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Tontin omistaja ja haltija ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee kaavan 8496 mukaisten yleisten alueiden (allekirjoitus hetkellä tontti 837-263-2500-31) maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tontin omistajalle ja haltijalle valtuus hakea rasitteen rekisteröintiä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-264-7925-4 ja kaavan 8496 mukaisia yleisiä alueita (allekirjoitus hetkellä tontti 837-263-2500-31) koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere