§ 437 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-060-5867-1,-5864-12 ja yleisiä alueita

Lataa  Kuuntele 

TRE:3846/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-060-5867-1, 837-060-5864-12 ja yleiset alueet 837-060-9903-0 ja 837-060-9901-0. Tontti 1 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla As Oy Tampereen Salvia- nimiselle yhtiölle, As Oy Tampereen Melissa -nimiselle yhtiölle sekä As Oy Tampereen Laventeli- nimiselle yhtiölle. Tontti 12 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Vilusen Rinne Oy- nimiselle yhtiölle.                                           

Tonttien haltijat ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 837-060-5867-1 oikeudeksi sijoittaa tontilla 837-060-5864-12 sijaitsevien autopaikkojen vaatimia sähkökaapeleita yleisten alueiden 837-060-9903-0 ja 837-060-9901-0 alueille liitekartan mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Tonttien haltijat ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-060-5867-1 ja 837-060-5864-12 sekä yleisten alueiden 837-060-9903-0 ja 837-060-9901-0 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tonttien haltijoille valtuus hakea rasitteen rekisteröintiä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-060-5867-1, 837-060-5864-12 ja yleisiä alueita 837-060-9903-0 ja 837-060-9901-0 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere