§ 525 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-224-7427-1 ja tilaa 837-601-2-274

Lataa  Kuuntele 

TRE:5117/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

7.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tilan PERÄKORPI 837-601-2-274. Tontin 837-224-7427-1 omistaa Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond ja tontti on vuokrattu Asunto Oy Tampereen Tyvikadun Keskus- ja Asunto Oy Tampereen Tyvikadun Tammi- nimisille yhtiöille.                     

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 837-224-7427-1 hyväksi pelastusajoneuvon pelastuspaikoista rasittaen tilaa PERÄKORPI 837-601-2-274 liitekartan mukaisesti sekä rasitealueen hoidosta, huollosta, ylläpidosta.

Yhtiöt ovat hyväksyneet rasitesopimuksen ja sen omilta osiltaan allekirjoittaneet ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tilaa PERÄKORPI 837-601-2-274 ja tonttia 837-224-7427-1 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere