§ 590 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-235-3572-29 ja tilaa KAARILA 837-602-1-407

Lataa  Kuuntele 

TRE:5783/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tilan KAARILA 837-602-1-407. Tontin 837-235-3572-29 omistaa Sandvik Mining and Construction Oy.                     

Yhtiö ja kaupunki ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 837-235-3572-29 oikeudeksi ulottaa maanalaisten kalliorakenteiden lujituksia 3 m matkalle tontin läntisellä puolella olevan tilan KAARILA 837-602-1-407 puolelle liitekartan mukaisesti.

Yhtiö on hyväksynyt rasitesopimuksen ja sen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tilaa KAARILA 837-602-1-407 ja tonttia 837-235-3572-29 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere