§ 623 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-105-84-65 ja -74

Lataa  Kuuntele 

TRE:6123/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

22.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-105-84-65 ja 837-105-84-74.Tontti 65 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Satakunnankatu 63- nimiselle yhtiölle. Tontti 74 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto-osakeyhtiö Pirkkatalo- nimiselle yhtiölle.                     

Kaupunki ja yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan tonttia 837-105-84-65 rasittaen tontin 837-105-84-74 hyväksi kiinteistörasitteena pysyvä oikeus käyttää tonttiliittymää kulkuyhteytenä taloyhtiön sisäpihalle liitekartan mukaisesti.

Tonttien 837-105-84-65 ja 837-105-84-74 haltijat ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-105-84-65 ja 837-105-84-74 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere