§ 655 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-109-990-9 ja yleisiä katualueita 109K

Lataa  Kuuntele 

TRE:6232/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

30.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa yleiset katualueet 837-109-9901-0 (Ranta-Tampellan katu ja Pumppuasemanraitti). Tontin 837-109-990-9 omistaa As. Oy Ranta-Tampellan Kaplan, Tampere. Tontin 9 maanvuokrasopimusluonnoksesta (10.1.2020) ilmenevän maanalaisen osan tulevana haltijana on Turbiinin Pysäköinti Oy- niminen yhtiö.                                           

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan tontin 837-109-990-9 hyväksi oikeus sijoittaa tontille rakennettavien rakennusten perustusten edellyttämiä kiinteitä rakenteita ja rakenneosia yleisille katualueille 837-109-9901-0 (Ranta-Tampellan katu ja Pumppuasemanraitti) liitepiirrosten mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Tampereen kaupungin tulee yleisten katualueiden 837-109-9901-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-109-990-9 ja yleisiä katualueita 837-109-9901-0 (Ranta-Tampellan katu ja Pumppuasemanraitti) koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere