§ 668 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-129-843-1,-2 ja yleisiä alueita

Lataa  Kuuntele 

TRE:6628/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

10.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-129-843-1 sekä yleiset alueet 837-119-9901-0, 837-129-9901-0 ja 837-129-9908-0.Tontin 837-129-843-2 omistaa Kiinteistö Oy Tampereen Jäähallinkaari 3- niminen yhtiö.

Yhtiö on laatinut rasitesopimuksen, millä sovitaan mm. tontin 837-129-843-2 oikeudeksi pitää ja käyttää kulkuyhteyttä rasittaen tonttia 837-129-843-1 liitekartan mukaisesti, kunnes Jäähallinkaari lohkotaan osaksi yleistä aluetta sekä oikeus osin pitää rakennuksen anturoita ja routaeristeitä tontin 837-129-843-1 sekä yleisten alueiden 827-119-9901-0, 837-129-9901-0 ja 837-129-9908-0 alueilla liitekartan mukaisesti ja pitää hulevesikaivoa tontin 837-129-843-1 alueella liitekartan mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiö on hyväksynyt rasitesopimuksen ja sen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-129-843-1 ja yleisten alueiden 837-119-9901-0, 837-129-9901-0 ja 837-129-9908-0 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-129-843-1, 837-129-843-2 sekä yleisiä alueita 837-119-9901-0, 837-129-9901-0 ja 837-129-9908-0 koskeva rasitesopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere