§ 697 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-125-668-5 ja -6

Lataa  Kuuntele 

TRE:6914/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

23.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-125-668-5. Tontti 5 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Tampereen Mäntyhaantie 8 -nimiselle yhtiölle. Tontin 837-125-668-6 omistaa Kiinteistö Oy Tampereen Mäntyhaantie 8 -niminen yhtiö.                                                         

Kaupunki ja yhtiö ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan molemmin puolinen kulkuoikeus tonttien 837-125-668-5 ja 837-125-668-6 kesken liitekartan mukaisesti.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-125-668-5 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-125-668-5 ja 837-125-668-6 koskeva rasitesopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere