§ 740 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-132-877-1 ja -2

Lataa  Kuuntele 

TRE:7576/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

14.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-132-877-1 ja -2. Tontti 1 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Kuntokadun parkki- nimiselle yhtiölle. Tontin 837-132-877-2 määräosan pitkäaikaisena maanvuokrasopimuksen haltijana on As Oy Modena, Tampere -niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 837-132-877-2 määräosan haltijan As Oy Modena, Tampere- nimisen yhtiön pysyvänä oikeutena käyttää tontilla 837-132-877-1 sijaitsevassa Kiinteistö Oy Kuntokadun parkki- nimisen yhtiön pysäköintilaitoksessa olevia 17 autopaikkaa.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat hyväksyneet rasitesopimuksen ja sen omilta osiltaan allekirjoittaneet ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Tampereen kaupungin tonttien 837-132-877-1 ja -2 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.                                           

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-132-877-1 ja 837-132-877-2 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere