§ 741 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-132-877-2 ja -1

Lataa  Kuuntele 

TRE:7579/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

14.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-132-877-1 ja 837-132-877-2. Tontti 1 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Kuntokadun parkki- nimiselle yhtiölle. Tontti 2 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Asunto Oy Tampereen Kaupin Kotipesä-, As Oy Modena, Tampere-, TA-Asumisoikeus Oy-, Tampereen Vuokra-asunnot Oy- ja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr- nimisille yhtiöille.                                                         

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan tontin 1 oikeudeksi liittyä tontilla 2 sijaitsevaan isompaan hulevesiviemäriin ja sijoittaa tarvittavan osan hulevesiviemäröintiä tontille 2 sekä tontin 1 oikeudeksi sijoittaa rakennuksensa maanalaisia perustusrakenteita, routasuojauksia ja salaojia tontin 2 puolelle liitekarttojen mukaisesti.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-132-877-1 ja 837-132-877-2  maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-132-877-1 ja 837-132-877-2 koskeva rasitesopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere