§ 757 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-115-361-5 ja yleistä aluetta

Lataa  Kuuntele 

TRE:7699/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

18.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa yleisen katualueen 837-115-9901-0 (Kullervonkatu).

Tontin 837-115-361-5 omistajat ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 837-115-361-5 oikeudeksi ulottaa tontille rakennettavan uuden talon perustukset yleisen katualueen 837-115-9901-0 (Kullervonkatu) puolelle liitekartan mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Tontin 837-115-361-5 omistajat ovat hyväksyneet rasitesopimuksen ja sen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee yleisen katualueen 837-115-9901-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa. 

Sopimusliite on salainen Tietosuojalain 29 §:n pykälän nojalla.                                          

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-115-361-5 ja yleistä katualuetta 837-115-9901-0 (Kullervonkatu) koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.                  

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere