§ 51 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7643-5 ja -6

Lataa  Kuuntele 

TRE:456/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

26.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-327-7643-5 ja 837-327-7643-6. Tontit on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla

Tonttien 5 ja 6 vuokralaiset ovat keskenään laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan palomuurin rakentamatta jättämisestä rajalle, sen korvaamisesta osastoimalla kiinteistöjen välinen ulkoseinä paloluokkaan R160 molemmin puolin vesikatteeseen saakka sekä rajalle rakennettavan seinän perustuksien osittain, routaeristeiden ja salaojan ulottamisesta 837-327-7643-5 puolelle ja seinän huollosta ja ylläpitämisestä.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Tonttien haltijat ovat hyväksyneet rasitesopimuksen ja sen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-327-7643-5 ja -6 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Liite on salassa pidettävä Tietosuojalain 29 §:n nojalla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-327-7643-5 ja 837-327-7643-6 koskeva rasitesopimus hyväksytään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere