§ 77 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-104-67-6 ja yleistä aluetta

Lataa  Kuuntele 

TRE:830/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

4.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-104-67-6 ja yleisen alueen 837-104-9903-0 (Peurankallionpuisto). Tontti 6 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Tampereen Sähköverkko Oy- nimiselle yhtiölle.

Tontin 6 haltija on laatinut rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 837-104-67-6 oikeudeksi rakentaa, käyttää ja kunnossapitää tontilla 6 olevan sähköaseman huoltotie ja siihen asennettavat johdot yleiselle alueelle 837-104-9903-0 (Peurankallionpuisto) liitekartan mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Tontin 837-104-67-6 haltija on omalta osaltaan rasitesopimuksen allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-104-67-6 ja yleisen alueen 837-104-9903-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.                                           

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-104-67-6 ja yleistä aluetta 837-104-9903-0 (Peurankallionpuisto) koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.    

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere