§ 95 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-109-968-3 ja yleisiä katualueita 109K

Lataa  Kuuntele 

TRE:920/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

12.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa yleiset katualueet 837-109-9901-0 (Koelaitoksenkatu ja Helmisenraitti).

Tontin 837-109-968-3 omistaa Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto- niminen yhtiö. Tontin 3 haltijana on Asunto Oy Tampereen Herrainrinne- niminen yhtiö.                                           

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan tontin 837-109-968-3 hyväksi oikeus sijoittaa tontille rakennettavien rakennusten perustusten edellyttämiä kiinteitä rakenteita ja rakenneosia yleisille katualueille 837-109-9901-0 (Koelaitoksenkatu ja Helmisenraitti) liitepiirrosten mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet ja ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee yleisten katualueiden 837-109-9901-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-109-968-3 ja yleisiä katualueita 837-109-9901-0 (Koelaitoksenkatu ja Helmisenraitti) koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere