§ 135 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-075-6215-9 ja -11

Lataa  Kuuntele 

TRE:1432/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

26.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-075-6215-9 ja 837-075-6215-11. Tontit 9 ja 11 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Delete Ympäristöpalvelut Oy- nimiselle yhtiölle.

Yhtiö on laatinut rasitesopimuksen, millä sovitaan palomuurin rakentamatta jättäminen kiinteistöjen väliselle rajalle liitekartan mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiö on rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittanut ja on kokouksessaan hyväksyneet suunnitelman yhtiötä sitovaksi.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-075-6215-9 ja 837-075-6215-11 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-075-6215-9 ja 837-075-6215-11 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere