§ 164 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-109-968-2 ja yleistä katualuetta 109K

Lataa  Kuuntele 

TRE:1824/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

9.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

 Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa yleisen katualueen 837-109-9901-0 (Helmisenraitti).

Tontin 837-109-968-2 omistaa Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto- niminen yhtiö. Tontin 2 haltijana on Asunto Oy Tampereen Herraintori- niminen yhtiö.                                           

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan tontin 837-109-968-2 hyväksi oikeus sijoittaa tontille rakennettavan pysäköintirakennuksen edellyttämiä perustuksia yleiselle katualueelle 837-109-9901-0 (Helmisenraitti) liitepiirrosten mukaisesti. 

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla. Yhtiöt ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet. 

Tampereen kaupungin tulee yleisen katualueen 837-109-9901-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jottarasiteoikeus voidaan rekisteröidä. 

Rasitesopimus on asiakirjoissa. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-109-968-2 ja yleistä katualuetta 837-109-9901-0 (Helmisenraitti) koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere