§ 811 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-102-9-11 ja 837-102-9-12

Lataa  Kuuntele 

TRE:5572/10.00.03/2023

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttöinsinööri Niina Yli-Olli, puh. 040 538 1522, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-102-9-12, jolla sijaitsee Raatihuone. Viereisen tontin 837-102-9-11 omistaa Kiinteistö Oy Kauppa-Häme (2414858-7). 

Kaupunki ja yhtiö ovat laatineet liitteenä olevan rasitesopimuksen, jolla sovitaan tonttien välisistä rakennusrasitteista, kuten rakennusten rajaseinissä sijaitsevista aukoista, kulkuyhteyksistä ja hätäpoistumisteistä, kattolumien pudottamisesta, käyttövesijohdon ja sprinklauksen syöttöjohtojen sijoittamisesta, kiinteistöhuoltoon liittyvien toimenpiteiden tekemisestä sekä kaupungin katulämmityksen sähkönsyötön ja pumppaamon sijoittamisesta.

Yhtiö on omalta osaltaan allekirjoittanut rasitesopimuksen.

Päätöksen liite on salassa pidettävä JulkL 24.1 §:n 7-kohdan perusteella.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-102-9-11 ja 837-102-9-12 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm