§ 783 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia XXV (125)-668-1 ja yleistä aluetta 125L

Lataa  Kuuntele 

TRE:8300/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

19.12.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa yleisen alueen 837-125-9906-0. Yleisestä alueesta osa on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Viinikankatu 49 -nimiselle yhtiölle. Tontin 837-125-668-1 omistaa Kiinteistö Oy Viinikankatu 49 -niminen yhtiö.

Yhtiö on laatinut rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 837-125-668-1 hyväksi toistaiseksi voimassa olevana oikeutena käyttää yleisellä liikennealueella 837-125-9906-0 liitekartan osoittamaa aluetta pysäköintiin.

Yhtiö on hyväksynyt rasitesopimuksen ja sen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee yleisen alueen 837-125-9906-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Päätös

Tonttia 837-125-668-1 ja yleistä aluetta 837-125-9906-0 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere