§ 9 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja XIX (119)-835-37,40,20,19 ja katualuetta

Lataa  Kuuntele 

TRE:75/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-119-835-40 ja yleisen katualueen 837-119-9901-0. Tontti 40 on tällä hetkellä varattuna toistaiseksi voimassa olevalla varaussopimuksella Asunto Oy Tampereen Hennansampo -nimiselle yhtiölle ja Asunto Oy Tampereen Kalevan Paletti 1 -nimiselle yhtiölle. Tontin 837-119-835-37 omistaa Asunto Oy Tampereen Hennasampo -niminen yhtiö. Tontin 837-119-835-20 omistaa Tampereen Kalevan Keitaan Huolto Oy -niminen yhtiö. Tontin 837-119-835-19 omistaa Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaasi -niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 37 oikeudeksi sijoittaa kiinteistölle rakennettavan asuinrakennuksen anturoita ja routasuojalevyjä tontille 20 ja yleiselle katualueella 119-9901-0 ja näiden rakentamis-, käyttö-, hoito-, ylläpito-, perusparannus- ja uusimistoimenpiteistä ja kustannuksista sekä tontin 40 oikeudeksi sijoittaa kiinteistölle rakennettavan pysäköintilaitoksen anturoita ja routasuojalevyjä tonteille 19 ja 20 sekä näiden rakentamis-, käyttö-, hoito-, ylläpito-, perusparannus- ja uusimistoimenpiteistä ja kustannuksista.

Yhtiöt ovat hyväksyneet rasitesopimuksen ja sen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-119-835-40 ja yleisen katualueen 837-119-9901-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

 

Päätös

Tontteja 837-119-835-37, 837-119-835-40, 837-119-835-20, 837-119-835-19 ja yleistä katualuetta 837-119-9901-0 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere