§ 147 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia IX (109)-992-3 ja (109)-136-2-M504

Lataa  Kuuntele 

TRE:898/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

31.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Tampereen kaupunki omistaa määräalan 837-109-136-2-M504 (tuleva katualue 109). Tontin 837-109-992-3 omistaa LähiTapiola Tontit I Ky -niminen yhtiö. Tontin 3 pitkäaikainen vuokralainen on Asunto Oy Tampereen Kanavamestari -niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan tontin 109-992-3 hyväksi oikeus sijoittaa tontille rakennettavien asuin- ja pysäköintirakennusten perustuspaaluja ja -rakenteita tuleville Koelaitoksenkatu ja Helmisenraitti -nimisille 109-katualueille (laatimishetkellä määräala 109-136-2-M504) liitepiirrosten mukaisesti.

Yhtiöt ovat hyväksyneet rasitesopimuksen ja sen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee määräalan 837-109-136-2-M504 (tuleva katualue 109) omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Päätös

Tonttia 837-109-992-3 ja määräalaa 837-109-136-2-M504 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.           

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere