§ 263 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja XI (111)-172-1,111-168-22 ja 111-9901-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:1938/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

12.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa yleisen katualueen 837-111-9901-0. Tontin 837-111-168-22 omistaa Kiinteistö Oy Hämeenkivi -niminen yhtiö. Tontin 837-111-172-1 omistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia -niminen yhtiö. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia -niminen yhtiö on vuokrannut pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella osan maanpäällisestä ja -alaisesta yleisestä katualueesta 837-111-9901-0.

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan mm. kaupungin oikeudeksi kunnallisteknisten johtojen sijainti tontilla 837-111-168-22, tontin 837-111-168-22 oikeus sijoittaa osittain vss-palokuilu Tuomiokirkonkatu-nimiselle yleiselle alueelle 837-111-9901-0 sekä tontin 837-111-168-22 oikeudeksi sijoittaa kunnallisteknisiä johtoja Tuomiokirkonkatu-nimiselle yleiselle alueelle liitepiirrosten osoittamalla tavalla.

Yhtiöt ovat hyväksyneet rasitesopimuksen ja sen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee yleisen katualueen 837-111-9901-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Päätös

Tontteja 837-111-172-1, 837-111-168-22 ja yleistä katualuetta 837-111-9901-0 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere