§ 332 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja Vuores (327)-7655-3 ja -4

Lataa  Kuuntele 

TRE:2774/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

17.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                     

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-327-7655-3 ja -4. Tontit 3 ja 4 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla As Oy Tampereen Vuoreksen Kvartsi -nimiselle yhtiölle.                                           

Yhtiö on laatinut rasitesopimuksen, millä sovitaan mm. kiinteistölle 327-7655-3 rakennettavasta yhteisestä teknisestä tilasta, yhteisistä johdoista, sade- ja hulevesistä, autopaikoista sekä kustannuksista.

Yhtiö on omalta osaltaan allekirjoittanut rasitesopimuksen.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-327-7655-3 ja -4 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.                                           

 Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Päätös

Tontteja 837-327-7655-3 ja -4 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere