§ 473 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-102-13-3 ja -29

Lataa  Kuuntele 

TRE:4233/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-102-13-29.Tontin 837-102-13-3 omistaa Suomen Vapaakirkon Tampereen vapaa seurakunta -niminen yhtiö.                                           

Yhtiö on laatinut rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 3 hyväksi oikeus sijoittaa tontin 29 puolelle oman ulkoseinänsä pituudelta seinärakenne liitekuvan mukaisesti sekä erillisen rajaseinän ja palomuurin rakentamisen jättäminen, lisäksi sovitaan, että tontti 29 tarvittaessa voi rakentaa kiinteistönsä rakenteet kyseessä olevaan ulkoseinään kiinni.

Yhtiö on rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-102-13-29 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-102-13-3 ja 837-102-13-29 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere