§ 474 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-327-7656-1 ja 327-9903-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:4224/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Vähä-Virolaisen puisto -nimisen yleisen puistoalueen 837-327-9903-0. Tontin 837-327-7656-1 omistaa As. Oy Tampereen Vuoreksen Välke -niminen yhtiö.                                            

Yhtiö on laatinut rasitesopimuksen, millä sovitaan tontille 327-7656-1 rakennettavien asuinrakennusten D, E ja F räystäiden ylitys puistoalueelle sekä kivikori-tyyppisen tukimuurin ylitys tontinrajan kaakon puolelta liitekartan mukaisesti.

Yhtiö on rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee Vähä-Virolaisen puisto -nimisen yleisen puistoalueen 327-9903-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-327-7656-1 ja Vähä-Virolaisen puisto -nimistä puistoaluetta 837-327-9903-0 ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.      

                                           

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere