§ 739 Rasitesopimuksen muutoksen hyväksyminen koskien tonttia 837-108-808-12

Lataa  Kuuntele 

TRE:3789/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

14.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-108-808-12 ja katuinfran. Tontti 12 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Tampereen Tikkutehtaan Kipinä- nimiselle yhtiölle.

Yhtiö ja kaupunki ovat laatineet uuden rasitesopimuksen, aikaisemmin allekirjoitetun (16.5/4.7.2019) tilalle, millä perustetaan kaupungin hyväksi kiinteistörasitteena pysyvä oikeus sijoittaa jalkakäytävän osa kaavan mukaiselle LPA- alueelle osoitetun alueen mukaisesti.

Yhtiö on rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-108-808-12 ja katuinfran omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-108-808-12 koskeva ehdotus rasitesopimuksen muutokseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere