§ 155 Ratakatu 13:ssa sijaitsevan saunarakennuksen myyminen ja maa-alueen vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:546/02.06.02/2021

Päätöspäivämäärä

5.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa osoitteessa Ratakatu 13 olevan vanhan saunarakennuksen. Rakennus sijaitsee osittain tontin 837-221-1228-4 alueella ja katualueella 837-221-9901-0. Alunperin se on kuulunut tonttiin 4, mutta Ratakadun katualueen lunastuksen myötä rakennus on siirtynyt kaupungin omistukseen 1980-luvun alussa. Pispalan rakennettu kulttuuriympäristö huomioiden, on todennäköistä, ettei vanhaa saunarakennusta saisi purkaa, vaikka se osittain katualueella sijaitseekin. Huonokuntoinen rakennus kaipaisi välitöntä korjausta. Tontin 837-221-1228-4 omistajat olisivat halukkaat ostamaan rakennuksen kaupungilta sekä vuokraamaan noin 10 m2:n suuruisen maa-alueen katualueesta. Tontinomistajien kanssa on sovittu, että ostaisivat korjausvelvoitteella saunarakennuksen. Rakennuksen käyväksi hinnaksi kiinteistötoimi on arvoinut olevan 150,00 euroa. Katualueesta 837-221-9901-0 ostajille vuokrattaisiin noin 10 m2:n suuruinen maa-alue. Vuokra-alue ei vaikeuta Ratakadun kadunpitoa, koska kyse on lähinnä rakennuksen alla olevasta maa-alueesta. Vuokra-alueen myyminen ja sen mahdollinen liittäminen tonttiin, selvitetään myöhemmin asemakaavamuutoksella, jos se silloin nähdään tarkoituksenmukaiseksi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden sekä luonnonvarojen myymisestä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta enintään 10 vuodeksi, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki myy osoitteessa Ratakatu 13:ssa olevan huonokuntoisen vanhan saunarakennuksen ********* hintaan 150,00 euroa. Ostajat ovat velvollisia kunnostamaan rakennuksen. Lisäksi *********vuokrataan noin 10 m2:n suuruinen maa-alue yleisestä alueesta 837-221-9901-0. Vuosivuokra on 150,00 euroa. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi 3 kuukauden irtisanomisajalla. Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi valtuutetaan allekirjoittamaan rakennuksen myyntiä koskeva kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteisöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere