§ 109 Ratinan Tenniskentät Oy:n sopimuksen jatkaminen 837-204-9903-0-V0005 Epilänharju

Lataa  Kuuntele 

TRE:709/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

16.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ratinan Tenniskentät Oy on anonut Epilänharjun kaupunginosassa sijaitsevan noin 1600 m²:n suuruisen tenniskenttäalueen 31.5.2021 päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi. Alue kuuluu kiinteistöön Epilänharjun kaupunginosan puistot 204P (837-204-9903-0-V0005). Vuoden 2021 vuokra on 474,15 euroa ja perusvuokra 24,02 euroa. 

Kaupungin vihersuunnittelulla ei ole huomauttamista vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamisen suhteen, joten voimassaoloaikaa tulisi jatkaa viidellä vuodella 31.5.2026 asti.

Sopimuksen jatkamisen yhteydessä vuokraa tulisi tarkistaa siten, että alueelle vahvistettaisiin 1.6.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 27,62 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 545,27 euroa). Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Ratinan Tenniskentät Oy:lle yleiseltä alueelta Epilänharjun kaupunginosan puistot 204P (837-204-9903-0-V0005) tenniskenttäalueeksi vuokratun noin 1600 m²:n suuruisen alueen 31.5.2021 päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 1.6.2021 – 31.5.2026.

Alueelle vahvistetaan 1.6.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 27,62 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 545,27 euroa). Muut vuokraehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere