§ 491 Ravustusmääräykset kaupungin vesialueilla 2019

Lataa  Kuuntele 

TRE:4216/14.03.02/2019

Päätöspäivämäärä

17.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 5177 053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut


Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Ravustettaessa Tampereen kaupungin omistamilla Näsi- ja Pyhäjärven vesialueilla 21.7.2019 kello 12.00–31.10.2019 noudatetaan seuraavia määräyksiä:

  • Ravustus on sallittua ainoastaan merroilla
  • Rapuyksikön hinta on 5,00 euroa/yksikkö/merta
  • Ravustus on sallittu enintään kymmenellä (10) merralla/ruokakunta. Ravustusluvat ovat järvikohtaisia ja ruokakuntakohtaisia. Muiden ravustajien yksiköillä ravustaminen ei ole sallittua.
  • Ravustus on kielletty Tammerkosken kalastusalueella
  • Näsijärvelle myydään 400 mertaluvan kiintiö ja Pyhäjärvelle 200 mertaluvan kiintiö. Lupien myynti lopetetaan kiintiöiden täytyttyä.
  • Ravustuksen valvonnan selkeyttämiseksi merrat on merkittävä siten, että mertamerkki on kiinnitetty pintapoloon. Jokaiseen mertaan tulee oma pyydysmerkki.
  • Alamitta: Pyhäjärvellä täpläravun alamitta on 11 cm, Näsijärvellä ei ole alamittaa.
  • Pyynnistä on pidettävä saalispöytäkirjaa, joka tulee toimittaa Tampereen kaupungin kiinteistötoimeen viimeistään 29.11.2019 mennessä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere