§ 752 Retkeilyn palvelusopimus vuodelle 2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:7527/00.01.06/2020

Päätöspäivämäärä

17.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistötoimi on pyytänyt Ekokumppanit Oy:lta tarjouksen retkeilyn ja luontoliikkumisen palveluiden toteutuksesta ajalla 1.1.2021-31.12.2021. Urakan kohteena ovat Tampereen kaupungin omistamilla luonnonmukaisilla, asemakaavattomilla viheralueilla sijaitsevat retkeilyalueet ja kohteet liitteenä olevassa palvelusopimusmallissa esitetyn mukaisena. Urakka sisältää kohteiden ja alueiden huollon ja ylläpidon, kehitettävien kohteiden toteutussuunnittelun sekä siihen liittyvän asukasyhteistyön ja viestinnän sekä kohteiden toteutuksen sopimuksessa mainituin ehdoin ja rajoituksin. Urakka sisältää myös Kortejärven talon ja Kintulammin kämpän vuokrauksen järjestämisen ja asiakaspalvelun sopimuksessa esitetyn mukaisesti.

Palvelun kokonaiskuluksi on sovittu 290 000 euroa, jota ei voida ylittää ilman erillistä sopimusta. Laskutus perustuu toteuman mukaiseen tuntilaskutukseen sopimuksen mukaisella tuntiveloitushinnalla ja sopimuksessa esitetyn mukaisesti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 16.12.2020 § 167 hyväksymän vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja.

Päätös

Retkeilyn palvelusopimus vuodelle 2021 hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere