§ 21 ST1 Oy:lle vuokratun alueen 837-065-7048-0002-V0001 vuokrasopimuksen irtisanominen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7507/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

12.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

ST1 Oy:lle on 19.8.2014 allekirjoitetun sopimuksen perusteella vuokrattu 4067 m²:n suuruinen alue 837-065-7048-0002-V0001 osoitteesta Tieteenkatu 2. Alue on tällä hetkellä huoltoasemakäytössä. Alueelle on laadittu kaupunginvaltuuston 7.9.2020 hyväksymä ja 26.10.2020 voimaantullut asemakaavamuutos. Kaavamuutoksessa alue on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä huoltoaseman korttelialueeksi.

Alue on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokralainen on tietoinen alueen tulevasta kehittämisestä. Vuokrasopimuksen viimeisin päivitys tehtiin siten, että kehityshanke voidaan käynnistää mahdollisimman joustavasti kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi. Voimassa oleva vuokrasopimus nykyisen vuokralaisen kanssa tulee irtisanoa, jotta alueen kehittämistä asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen voidaan viedä eteenpäin.

Tampereen kaupunki irtisanoo em. sopimuksen päättymään 31.7.2021. Vuokralaisen tulee purkaa rakennukset, laitteet ja rakenteet kolmen kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä sekä esittää kaupungille riittävät selvitykset maaperän puhtaudesta. Kiinteistön maaperään tai pohjaveteen ei saa jättää toiminnasta peräisin olevia haitta-aineita sellaisia pitoisuuksia, jotka saattaisivat aiheuttaa tulevassa rakentamisessa ylimääräisiä kustannuksia. 

Voimassa olevan vuokrasopimuksen 11. kohdan perusteella purettavasta rakennuksesta kaupungin tulee maksaa lunastuskorvaus, joka on 60 % rakennuksen sellaisesta teknisestä arvosta, jossa rakennuksen ikä on otettu huomioon. Lunastushinnasta teetetään riippumaton arviointi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

ST1 Oy:lle vuokratun alueen 837-065-7048-0002-V0001 vuokrasopimus irtisanotaan päättymään 31.7.2021. Vuokralaisen tulee purkaa alueella olevat rakennukset, laitteet ja rakenteet kolmen kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymisestä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere