§ 579 Sähkönsyöttöaseman paikan sopimuksen irtisanominen tontilla 837-132-877-1

Lataa  Kuuntele 

TRE:5562/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

9.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Raitiotie Oy:lle on 27.10.2017 allekirjoitetun vuokrasopimuksen perusteella vuokrattu noin 280 m²:n suuruinen alue sähkönsyöttöaseman paikaksi (837-132-877-1-V0001) asemakaavan mukaiselta LPY -tontilta 837-132-877-1 (Yleisten pysäköintilaitosten korttelialue).

Tontille tullaan rakentamaan pysäköintilaitos ja tontti vuokrataan Finnpark Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.10.2019 alkaen, 5.9.2019, §:ssä 107 tehdyn elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksen mukaisesti.

Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja yhtiö on hyväksynyt irtisanomisen.

Kaupunki irtisanoo tontilla 837-132-877-1 sijaitsevan sähkönsyöttöaseman paikan vuokrasopimuksen (837-132-877-1-V0001) päättymään 30.9.2019.

Sähkönsyöttöasema jää edelleen tontille ja tulevaan kaupungin ja Finnpark Oy:n perustettavan yhtiön lukuun väliseen tontin 837-132-877-1 maanvuokrasopimukseen tulisi kirjata seuraava kohta:

Vuokralainen on tietoinen asemakaavassa ja raitiotiehankkeen suunnitelmissa esitetystä sähkönsyöttöaseman sijainnista tontilla. Kaupungilla tai kaupungin oikeuttamalla alueen yhteistä perusinfrastruktuuria toteuttavalla toimijalla on oikeus korvauksetta sijoittaa sähkönsyöttöasema tontille.  

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki irtisanoo tontilla 837-132-877-1 sijaitsevan Tampereen Raitiotie Oy:n sähkönsyöttöaseman paikan vuokrasopimuksen (837-132-877-1-V0001) päättymään 30.9.2019.

Sähkönsyöttöasema jää edelleen tontille ja tulevaan kaupungin ja Finnpark Oy:n perustettavan yhtiön lukuun väliseen tontin 837-132-877-1 maanvuokrasopimukseen kirjataan seuraava kohta:

Vuokralainen on tietoinen asemakaavassa ja raitiotiehankkeen suunnitelmissa esitetystä sähkönsyöttöaseman sijainnista tontilla. Kaupungilla tai kaupungin oikeuttamalla alueen yhteistä perusinfrastruktuuria toteuttavalla toimijalla on oikeus korvauksetta sijoittaa sähkönsyöttöasema tontille.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere