§ 389 Selvitys kanteluun Pispalan koulun sisäilmaongelmasta

Lataa  Kuuntele 

TRE:2463/11.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

7.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala, puh. 040 620 6368, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Aluehallintovirasto on 28.3.2019 lähettänyt selvityspyynnön, joka koski Pispalan koulun sisäilmaongelmasta tehtyä kantelua. Asian dnro on LSSAVI/4282/2019.

Hallintosäännön § 37 kohta 2) mukaan tämän asian päättää kiinteistöjohtaja.

Päätös

Päätän antaa aluehallintovirastolle alla olevan vastauksen:

Kysymys 1: Onko Pispalan koulun terveellisyyttä tutkittu riittävästi.

Tampereen Tilapalvelut tuottaa ylläpitopalvelut Pispalan kouluun. Sisäilmaan liittyvät ongelmat ja selvitykset ovat osa Tilapalveluiden tuottamaa palvelukokonaisuutta. Pispalan koulussa, kuten kaikissa muissakin Tampereen kaupungin omistamissa palvelurakennuksissa noudatetaan Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaongelmien ratkaisuprosessia. Prosessin keskeisiä sääntöjä ovat mm. kaikkiin ongelmiin tartutaan ja kaikki epäilyt tutkitaan. Tämä tarkoittaa, että Tampereen Tilapalvelut lähtee aina tekemään selvityksiä, kun sille tulee ilmoitus epäillystä sisäilmasto-ongelmasta.

Kiinteistön ylläpidon näkökulmasta kohteesta ei ole tullut kuin muutama sisäilmasto-ongelmaan viittaava ilmoitus. Vuonna 2017 tulleet eskaritilaan 15 ja rehtorin huoneeseen liittyvät ilmoitukset tutkittiin ylläpidon asiantuntijoiden ja sisäilmatutkijan toimesta. Molempien tilojen olosuhteisiin liittyvät ongelmat saatiin selville ja korjattua kuntoon.

Tiedossa on ollut, että rakennus on monin paikoin rakenteiden ja talotekniikan osalta perusparannuksen tarpeessa, ja että sellainen on myös tulossa.  Perusparannuksen piti alkuperäisen suunnitelman mukaan käynnistyä jo kesäkuussa 2018. Suunnitellussa väistötilassa havaittiin kuitenkin sisäilmaongelma, jonka johdosta sitä ei voitu ottaa Pispalan koulun väistötilakäyttöön suunnitellusti. Tästä syystä peruskorjauksen aloitus viivästyi.

Kiinteistöjen ylläpitoyksikkö ei ole saanut uusia sisäilmasto-ongelmiin viittaavia ilmoituksia kohteesta. Myöskään ympäristöterveys, työterveys, työsuojelu, kouluterveydenhuolto tai rehtori eivät ole lähestyneet ylläpitoyksikköä sisäilmaongelmien osalta. Tiedossa on ollut, että kohteen perusparannus alkaa lähiaikoina. Tämän vuoksi kohdetta ei ole ollut nykykäytön näkökulmasta tarpeen tutkia ennaltaehkäisevässä mielessä enempää.

Kysymys 2: Onko mahdollisten tutkimustulosten johdosta ryhdytty toimenpiteisiin ja jos on, niin mihin.

Kohdetta ei ole tutkittu sisäilmaolosuhteisiin liittyvien ongelmien tai muiden ylläpitoon liittyvien asioiden vuoksi. Rakennusta on tutkittu perusparannuksen suunnittelunäkökulmasta. Perusparannus on suunniteltu käynnistettäväksi kesällä 2019.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere