§ 352 Siirtoviemärilinjan sijoittaminen välillä Viinikanlahti - Vihilahti

Lataa  Kuuntele 

TRE:2919/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on pyytänyt saada sijoittaa siirtoviemärilinjan kaupungin omistamille tonteille ja maa-alueille välillä Viinikanlahti -  Vihilahti

(837-122-513-2, 837-122-513-3, 837-876-2-0, 837-122-9903-0, 837-122-514-2, 837-122-511-12, 837-122-500-2 ,837-122-9901-0 ja 837-122-9909-0).

Sopimuksen osapuolet olisivat Tampereen kaupunki, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy,Tampereen Vesi Liikelaitos osan tontin 837-122-513-3 vuokraoikeuden haltijana sekä Metso Minerals Oy osan tontin 837-122-513-3 ja tontin 837-122-513-2 vuokraoikeuden haltijana.

MRL:n 161 §:n nojalla kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia.

Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteutumista. Johdon omistaja on selvittänyt, että vesijohtolinjan sijainti ei vaikeuta kaavoitusta tai muuta maankäyttöä. Mikäli johtoalue kuitenkin vaikeuttaa tulevan asemakaavan laatimista ja tai alueen muuta myöhempää käyttöä, neuvotellaan tästä erikseen johdon omistajan kanssa.

Yllä mainitulla perusteella on tarkoituksenmukaista, että Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle myönnettäisiin lupa sijoittaa siirtoviemärilinja kaupungin omistamille maa-alueille ja alueista tehtäisiin 1.5.2019 alkaen toistaiseksi voimassa oleva siirtoviemärilinjan sijoitussopimus.

Alueiden käytöstä perittäisiin 1000,00 euron kertakorvaus.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.              

Päätös

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle tehdään sopimus siirtoviemärilinjan sijoittamisesta kaupungin omistamille tonteille ja maa-alueille välillä Viinikanlahti - Vihilahti (837-122-513-2, 837-122-513-3, 837-876-2-0, 837-122-9903-0, 837-122-514-2, 837-122-511-12, 837-122-500-2, 837-122-9901-0 ja 837-122-9909-0).

Sopimus alkaa 1.5.2019 ja on voimassa toistaiseksi. Alueiden käytöstä peritään 1000,00 euron kertakorvaus.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere