§ 325 Sopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-116-284-1 ja yleistä katualuetta 111K

Lataa  Kuuntele 

TRE:2614/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

22.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                                                 

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa yleisen katualueen 837-111-9901-0. Yleisestä katualueesta osa maanalaista tilaa on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella pysäköintilaitokseksi Finnpark Oy- nimiselle yhtiölle. Tontista 837-116-284-1 määräosan omistaa Asunto Oy Tampereen Tammelan puistokatu 31- niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 837-116-284-1 kyseessä olevan määräosan omistajan pysyvänä oikeutena käyttää katualueella 111-9901-0 sijaitsevassa maanalaisessa Finnpark Oy- nimisen yhtiön pysäköintilaitoksessa olevia 3-5 autopaikkaa.

Yhtiöt ovat hyväksyneet rasitesopimuksen ja sen omalta osaltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee yleisen katualueen maanalaisen tilan 837-111-9901-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.        

Päätös

Tonttia 837-116-284-1 ja maanalaista katualuetta 837-111-9901-0 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere