§ 42 Sopimuksen jatkaminen Härmälän kaupunginosan puistot 301 P (837-301-9903-0-V0002)

Lataa  Kuuntele 

TRE:140/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

8.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi        

Päätöksen perustelut

Midnight Tennis Oy:lle on vuokrattu yleiseltä alueelta Härmälän kaupunginosan puistot 301P (Tehtaankallionpuisto) noin 600 m²:n suuruinen tenniskenttäalue. Vuokrasopimus päättyy 28.2.2020.

Alueen tämänhetkinen vuosivuokra on 405,38 euroa ja elinkustannusindeksiin sidottu perusvuokra on 20,81 euroa.

Yhtiö on pyytänyt vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamista 10 vuodella. Maankäytön suunnittelulla ei ole asemakaavallista huomautettavaa sopimuksen jatkamisen suhteen, joten sopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa kymmenellä vuodella 1.3.2020 - 28.2.2030.

Tässä yhteydessä vuokraa tulisi tarkistaa ja vahvistaa alueella uusi perusvuokra 22,87 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 445,51 euroa).

Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Midnight Tennis Oy:lle vuokratun noin 600 m²:n suuruisen tenniskenttäalueen yleiseltä alueelta Härmälän kaupunginosan puistot 301P vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan kymmenellä vuodella 1.3.2020 - 28.2.2030.

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 22,87 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 445,51 euroa). Muut vuokraehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere