§ 227 Sopimuksen jatkaminen Hauki-Tennis Oy:lle Lentävänniemen puistot 273P

Lataa  Kuuntele 

TRE:1336/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

17.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hauki-Tennis Oy:lle on vuokrattu yleiseltä alueelta Lentävänniemen kaupunginosan puistot 273P (837-273-9903-0, Jänislahdenpuisto) noin 700 m²:n suuruinen tenniskenttäalue. Vuokrasopimus päättyy 31.3.2020.

Alueen tämänhetkinen vuosivuokra on 409,54 euroa ja elinkustannusindeksiin sidottu perusvuokra on 20,81 euroa.

Yhtiö on pyytänyt vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamista viidellä vuodella. Maankäytön suunnittelulla ei ole asemakaavallista huomautettavaa sopimuksen jatkamisen suhteen, joten sopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 1.4.2020 - 31.3.2025.

Tässä yhteydessä vuokraa tulisi tarkistaa ja vahvistaa alueella uusi perusvuokra 22,89 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 450,48 euroa).

Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Hauki-Tennis Oy:lle vuokratun noin 700 m²:n suuruisen tenniskenttäalueen yleiseltä alueelta Lentävänniemen kaupunginosan puistot 273P (837-273-9903-0) koskevan vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan viidellä vuodella 1.4.2020 - 31.3.2025.

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 22,89 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 450,48 euroa). Muut vuokraehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere