§ 246 Sopimuksen jatkaminen SPL-Tampere ry:lle tilasta Vilunen RN:o 5:77

Lataa  Kuuntele 

TRE:6068/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

25.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

SPL-Tampere ry:lle on vuokrattu tilasta Vilunen RN:o 5:77 (837-585-5-77-V0007, Yrjöläntie) noin 14600 m²:n suuruinen koirien koulutusalue. Vuokrasopimus päättyy 31.8.2020.

Alueen tämänhetkinen vuosivuokra on 579,38 euroa ja elinkustannusindeksiin sidottu perusvuokra on 29,44 euroa.Yhdistys on pyytänyt vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamista 10 vuodella. Maankäytön suunnittelulla ei ole asemakaavallista huomautettavaa sopimuksen jatkamisen suhteen, joten sopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 1.9.2020 - 31.8.2030.

Tässä yhteydessä vuokraa tulisi tarkistaa ja vahvistaa alueelle uusi perusvuokra 35,33 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 695,26 euroa). Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

SPL-Tampere ry:lle vuokratun noin 14600 m²:n suuruisen koirien koulutusalueen tilasta Vilunen RN:o 5:77 (837-585-5-77-V0007) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan kymmenellä vuodella 1.9.2020 - 31.8.2030.

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 35,33 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 695,26 euroa). Muut vuokraehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere