§ 551 Sopimuksen siirtäminen koskien aluetta Teerivuorenpuistossa 837-233-9903-0 Logicor (Space) Topco Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5165/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Logicor Oy:lle (ent. Certeum Oy) on vuokrattu vuonna 2016 noin 147 m²:n suuruinen alue aitarakenteen paikkaa varten yleiseltä alueelta Raholan kaupunginosan puistot 233P, Teerivuorenpuisto (837-233-9903-0-V0003). Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Yhtiö kertoo 14.8.2019 saapuneessa kirjeessä, että he ovat toteuttaneet Logicor-konsernin sisäisiä uudelleenjärjestelyjä. Tämän johdosta Logicor Oy siirsi kiinteistöliiketoimintansa kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle Logicor (Space) Topco Oy:lle 17.3.2016.

Logicor Oy pyytää, että sopimus siirrettäisiin Logicor (Space) Topco Oy:n nimiin. Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa. 

 

Päätös

Noin 147 m²:n suuruisen alueen aitarakenteen paikkaa varten yleiseltä alueelta Raholan kaupunginosan puistot 233P, Teerivuorenpuisto (837-233-9903-0-V0003) koskeva vuokrasopimus siirretään Logicor (Space) Topco Oy:lle. Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere