§ 530 Sopimuksen siirtäminen koskien aluetta yleiseltä alueelta Ylä-Pispalan kadut 213K

Lataa  Kuuntele 

TRE:4901/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

29.7.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi    

Päätöksen perustelut

*********ovat irtisanoneet noin 90 m²:n suuruisen maa-alueen vuokrasopimuksen yleiseltä alueelta Ylä-Pispalan kaupunginosan kadut 213K (837-213-9901-0-V00002). Alue on ollut heidän omistamansa kiinteistön lisämaa-alueena. *********ovat myyneet kiinteistönsä 22.5.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla *********. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Alueesta on peritty kiinteää vuosivuokraa 56,52 euroa. 

********* ovat pyytäneet, että vuokrasopimus siirrettäisiin heidän nimiinsä takautuvasti 22.5.2019 alkaen.

 Vuokra tulisi tarkistaa ja sitoa elinkustannusindeksiin 22.5.2019 alkaen sekä vahvistaa alueelle perusvuokra.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 150,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 7,70 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa. 

 

Päätös

*********siirretään takautuvasti 22.5.2019 alkaen maanvuokrasopimus koskien noin 90 m²:n suuruista maa-aluetta yleiseltä alueelta Ylä-Pispalan kadut 213K (837-213-9901-0-V00002).

 Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Maa-alueelle vahvistetaan 22.5.2019 alkaen indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 7,70 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra on 150,00 euroa). Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.

 

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö 

Organisaatiotieto

Tampere