§ 285 Sopimuksen siirtäminen koskien aluetta yleiseltä alueelta Raholan puistot 233P

Lataa  Kuuntele 

TRE:2000/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

19.3.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Logicor (Space) Topco Oy on irtisanonut noin 147 m²:n suuruisen maa-alueen vuokrasopimuksen yleiseltä alueelta Raholan kaupunginosan puistot (837-233-9903-0-V0003). Alue on ollut heidän omistamansa kiinteistön lisämaa-alueena johon on rakennettu aita. Yhtiö on myynyt kiinteistönsä Aktiivihallit Ky:lle. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Alueesta on peritty vuosittain 441,00 euron suuruista vuokraa. 

Aktiivihallit Ky on pyytänyt, että vuokrasopimus siirrettäisiin heidän nimiin.

Vuokra tulisi sitoa elinkustannusindeksiin. Alueelle tulisi vahvistaa 1.4.2020 alkaen indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 22,41 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra on 441,00 euroa). Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Aktiivihallit Ky:lle siirretään 1.4.2020 alkaen maanvuokrasopimus koskien noin 147 m²:n suuruista maa-aluetta yleiseltä alueelta Raholan puistot 233P.

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Alueelle vahvistetaan 1.4.2020 alkaen indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 22,41 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra on 441,00 euroa). Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere