§ 303 Sopimuksen siirtäminen koskien aluetta yleiseltä alueelta Epilänharjun puistot 204P

Lataa  Kuuntele 

TRE:2254/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

9.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

********* ovat irtisanoneet noin 63 m²:n suuruisen maa-alueen vuokrasopimuksen yleiseltä alueelta Epilänharjun kaupunginosan puistot 204P (837-204-9903-0-V0009). Alue on ollut heidän omistamansa kiinteistön lisämaa-alueena. *********ovat myyneet kiinteistönsä *********ja omistusoikeus on siirtynyt ostajalle 7.4.2020. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Alueesta on peritty kiinteää vuosivuokraa 92,83 euroa. 

*********on pyytänyt, että vuokrasopimus siirrettäisiin hänen ja *********nimiin 7.4.2020 alkaen.

Vuokra tulisi tarkistaa ja sitoa elinkustannusindeksiin 7.4.2020 alkaen sekä vahvistaa alueelle perusvuokra.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 200,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 10,16 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

********* siirretään 7.4.2020 alkaen maanvuokrasopimus koskien noin 63 m²:n suuruista maa-aluetta yleiseltä alueelta Epilänharjun puistot 204P (837-204-9903-0-V0009).

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Maa-alueelle vahvistetaan 7.4.2020 alkaen indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 10,16 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra on 200,00 euroa). Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere