§ 383 Sopimuksen siirtäminen koskien aluetta yleiseltä alueelta Linnainmaan puistot 37P

Lataa  Kuuntele 

TRE:3048/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

6.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

********* on irtisanonut noin 280 m²:n suuruisen maa-alueen vuokrasopimuksen yleiseltä alueelta Linnainmaan kaupunginosan puistot. Alue on ollut heidän omistamansa kiinteistön lisämaa-alueena. ********* on myynyt kiinteistön ja omistusoikeus on siirtynyt 11.4.2019 ostajalle. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi voimassa kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Alueesta on peritty kiinteää vuosivuokraa 88,61 euroa.  

********* on pyytänyt, että vuokrasopimus siirrettäisiin hänen nimiinsä takautuvasti 11.4.2019 alkaen.

Vuokra tulisi tarkistaa ja sitoa elinkustannusindeksiin 11.4.2019 alkaen sekä vahvistaa alueelle perusvuokra.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 150,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 7,70 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.                         

 

 

 

Päätös

********* siirretään takautuvasti 11.4.2019 alkaen maanvuokrasopimus koskien noin 280 m²:n suuruista maa-aluetta yleiseltä alueelta Linnainmaan puistot 37P (837-37-9903-0).

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Maa-alueelle vahvistetaan 11.4.2019 alkaen indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 7,70 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra on 150,00 euroa). Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.                                         

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere