§ 726 Sopimus kuolleena löydettyjen villieläinten keräämisestä ja hävittämisestä

Lataa  Kuuntele 

TRE:7272/10.03.05/2020

Päätöspäivämäärä

8.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen riistanhoitoyhdistys ja Tampereen kaupunki ovat neuvotelleet kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevilta maa- ja vesialueilta  alueilta muutoin kuolleena löydettyjen haittaa aiheuttavien hirvieläinten ja villisikojen keräämisestä ja hävittämisestä.

Asian lainsäädännöllinen tausta ilmenee Metsästyslain (615/1993) säännöksistä:

Metsästyslain 83 §:n mukaisesti kuolleena löydetty riistaeläin kuuluu alueen metsästysoikeuden haltijalle, jos tällä on oikeus metsästää samaa riistaeläinlajia alueella. Jos 1 momentissa tarkoitettua riistaeläintä on metsästetty pyyntiluvan nojalla, saa alueen metsästysoikeuden haltija halutessaan pitää eläimen, jos hänellä on samanlainen pyyntilupa. Muussa tapauksessa eläin kuuluu sen metsästäjälle. Jos kenelläkään ei ole metsästysoikeutta tai pyyntilupaa riistaeläimeen, kuolleena tavattua riistaeläintä ei saa ottaa haltuun, ellei jäljempänä toisin säädetä.

Metsästyslain (615/1993) 83 a §:n mukaan, jos metsästyslain 26 §:n mukainen hirvieläin, metsäkauris tai villisika on kuollut liikenteessä tai lopetettu liikenneonnettomuuden takia, se kuuluu kolaripaikan riistanhoitoyhdistykselle.

Metsästyslain (615/1993) 83 b §:n mukaan jos kuolleena löydetty riistaeläin aiheuttaa haittaa, voi se, jolle haitta aiheutuu, haudata tai hävittää riistaeläimen omalla kustannuksellaan.

Tällä perusteella Tampereen riistanhoitoyhdistys ja kaupunki ovat laatineet sopimuksen koskien muutoin kuolleena löydettyjen villisikojen ja hirvieläinten keräämisestä ja hävittämisestä. Sopimusluonnos on liitteenä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden sekä luonnonvarojen myymisestä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta enintään 10 vuodeksi, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000.

Päätös

Tampereen riistanhoitoyhdistyksen ja kaupungin välinen, liitteenä oleva sopimusluonnos, joka koskee koskien muutoin kuolleena löydettyjen villisikojen ja hirvieläinten keräämisestä ja hävittämisestä hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere