§ 112 Sovintosopimuksen hyväksyminen omaisuuden puhdistamiskustannuksia ja vuokralaisen poismuuttamista koskien

Lataa  Kuuntele 

TRE:1327/03.07.02/2021

Päätöspäivämäärä

16.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Kim Pråhl, puh. 040 639 7576, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin ja Delffi Oy:n välillä on ollut toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, jolla kaupunki on vuokrannut Delffille liikehuoneiston osoitteessa Onkiniemenkatu 2, 33230 Tampere. Vuokrasuhteessa on noudatettu lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. 

Tampereen kaupunki vuokranantajana havaitsi kyseisessä rakennuksessa asbestia vuonna 2017 ja asetti rakennuksen väliaikaiseen käyttökieltoon, jonka aikana suoritettiin laajoja tutkimuksia. Tutkimusten jälkeen Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimitusjohtaja irtisanoi myös Delffin vuokrasopimuksen päättyväksi vuokrasopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen. Tämän jälkeen Delffi pyysi Tilakeskuksen toimitusjohtajalta lisäaikaa poismuuttamista varten, jonka myöntämisestä osapuolet ovat olleet erimielisiä. Kaupunki on tulkinnut vuokrasopimuksen päättyneen viimeistään 1.1.2018, minkä jälkeen Delffin omaisuus on kuitenkin jäänyt kyseiseen liikehuoneistoon.

Tämän jälkeen vuonna 2020 omaisuuden yhä ollessa huoneistossa ja kaupungin pyydettyä Delffiä poistamaan omaisuutensa tilasta, on havaittu myös Delffin vuokrakohteena olleissa tiloissa asbestia. Deffin omaisuus tulee puhdistaa asbestista, mikäli Delffi omaisuuden itsellensä haluaa.

Asiassa on neuvoteltu Delffin kanssa tilassa olevan omaisuuden puhdistamisesta ja omaisuuden puhdistamiskustannusten korvaamisesta sekä Delffin poismuuttamisesta huoneistosta. Osapuolet ovat päätyneet asiassa sovintoon ja asiasta on tarkoituksenmukaista sopia mahdollisen pitkän ja kustannuksia kasvattavan oikeudenkäynnin sijaan. Päätöksen liitteenä olevaan sovintosopimusluonnoksen hyväksymiseen ei ole saatu lopullista Delffi Oy:n suostumusta. Sopimusluonnokseen saattaa kohdistua päätöksenteon jälkeen vähäisiä teknisiä muutoksia.

Kiinteistöjohtaja on toimivaltainen tekemään päätöksen asiassa elinvoiman palvelualueen johtajan toimintasäännön liitteen delegointimatriisin 1.11.2020 mukaisesti, jolla palvelualueen johtaja on siirtänyt muiden kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusten hyväksymisen kiinteistöjohtajalle.

Päätös

Hyväksyn liitteenä olevan sovintosopimusluonnoksen Tampereen kaupungin ja Delffi Oy:n välillä, joka astuu voimaan vasta kummankin osapuolen allekirjoitettua sopimuksen.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere