§ 10 Sovintosopimus Koja-Yhtiöt Oy:n kanssa maaperän puhdistamista koskevassa asiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:3985/03.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

7.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 4309 030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Koja-Yhtiöt Oy on esittänyt kaupungille vaatimuksen, jonka kaupunginhallitus on hylännyt päätöksellään 17.9.2018 § 380. Koja-Yhtiöt Oy on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen lisäperusteineen. Oikaisuvaatimuksen perusteiden johdosta asiassa on käynnistetty sovintoneuvottelut. Neuvotteluiden lopputulemana on päädytty sovintoon, jossa kaupunki osallistuu osaan jo tehdyistä maaperän puhdistuskustannuksista 27 000 eurolla.

Asiassa ei Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan ole syytä aloittaa oikeudenkäyntiä sen epävarman ja kaupungille mahdollisesti negatiivisen lopputuloksen vuoksi, vaan asia on tarkoituksenmukaista sopia.  Asiasta laaditaan sovintosopimus, jossa todetaan, ettei kaupunki myönnä asiassa tuottamusta ja kustannuksiin osallistutaan tässä yksittäisessä tapauksessa perustellusti kohtuullisuusperustein.

Toimivalta: Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan asianomainen lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta merkittävien sopimusten hyväksymisestä ja 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää muista kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvista sopimuksista. Palvelualueenjohtaja on delegoinut 6.9.2018 mainitun toimivallan kiinteistöjohtajalle. Kiinteistöjohtaja on toimivaltainen päättämään sopimuksen hyväksymisestä.

Päätös

Tampereen kaupungin ja Koja-Yhtiöt Oy:n välinen sovintosopimus hyväksytään.
Sopimuksen mukainen summa maksetaan maaomaisuuden kustannuspaikalta 135002.

Sopimus allekirjoitetaan ja tulee kaupunkia sitovaksi, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere