§ 672 Sulkavuoren LOU2 urakan kaupungin osuuden hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:3769/10.03.00/2018

Päätöspäivämäärä

1.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistökehityskoordinaattori Katariina Rauhala,​​ puh. 040 159 8808,​​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​​ puh. 0400 205 044,​​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy toteuttaa Sulkavuoreen Keskuspuhdistamo -​hanketta Sulkavuoren kalliotilaan. Tampereen kaupunki ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ovat tehneet sopimuksen koskien Sulkavuoresta louhittavan kiviaineksen vastaanottoa ja varastointia. Keskuspuhdistamo -​hankkeen rakentamisen yhteydessä irrotettava kiviaines on Tampereen kaupungin omaisuutta. Kaupunki osoittaa Keskuspuhdistamo-​hankkeen louhintoja varten vastaanottopaikat louheelle. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy vastaa louheen irrotuksen ja lastaamisen jälkeen yhden kilometrin kuljetuskustannuksesta,​ jonka jälkeen kaupunki vastaa kuljetuskustannuksesta ja vastaanotosta 16.5.2018 tehdyssä sopimuksessa mainittua Lakalaivan/Lahdesjärven välivarastoalueita lukuun ottamatta. Louhinta2 (LOU2) urakassa louhitaan Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotiloista valtaosa sekä Sulkavuoren ja Vihilahden väliset siirtoviemäri-​ ja purkuviemäritunnelit. Urakkaan liitetään kuuluvaksi myös louheen kuljettaminen ja vastaanottaminen. Tampereen kaupunki toimii tilaajana louheen kuljetukseen,​ vastaanottoon,​ varastointiin ja käyttöön liittyvissä tilaajatehtävissä sopimuksen (TRE:3769/10.03.00/2018, 22.10.2018) mukaisella tavalla.  Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy toimii tilaajana muissa urakkaan liittyvissä töissä.

Tampereen kaupunki on valtuuttanut Keskuspuhdistamon kilpailuttamaan puolestaan LOU 2 urakan toteuttajan ja tekemään hankintapäätöksen (TRE:3769/10.03.00/2018, 26.4.2019). Keskuspuhdistamo on kilpailuttanut hankinnan ja tehnyt hankintapäätöksen (liitteenä), jonka perusteella on päätetty tehdä hankinta tarjouskilpailun voittaneelta yritykseltä Skanska Infra Oy:ltä ja solmia urakkasopimus.

Skanska Infra Oy:n LOU2 hintatarjouksen vertailuhinta oli noin 59.285.266 euroa, josta kaupungin louheen kuljetushinnan osuus oli noin 5.463.760 euroa. Hiedanrannan välivarastoon ja/tai Vaitinaron vesistötäyttöön kuljetettavien louheiden kustannukset maksetaan PRR I1350_0179322214.

Asian päättää kiinteistöjohtaja; Hs § 37 kohta 4) Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan palvelu-ja vuosisuunitelman mukaisesti.

 

Päätös

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on tehnyt Keskuspuhdistamohankkeen LOU2-urakkaa koskevan hankintapäätöksen, jonka mukaan urakkasopimus  tehdään Skanska Infra Oy:n (0174259-1) kanssa. Kokonaisurakan arvonlisäveroton arvo on noin 59.285.266 euroa, josta Tampereen kaupungin osuus on 5.463.760 euroa. Louheet hyödynnetään Vaitinaron vesistötäytössä, Hiedanrannan välivarastoon ja/tai Vaitinaron vesistötäyttöön kuljetettavien louheiden kustannukset maksetaan PRR I1350_0179322214.

Tampereen kaupunki sitoutuu osaltaan urakkasopimukseen. Tämä tilauspäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun urakkasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere