§ 355 Sulkavuoren louhinta 2-urakan kilpailutuksen ja hankinnan valtuutuksesta sopiminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3769/10.03.00/2018

Päätöspäivämäärä

26.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistökehityskoordinaattori Katariina Rauhala, puh. 040 159 8808, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo toteuttaa Sulkavuoreen Keskuspuhdistamo -hanketta Sulkavuoren kalliotilaan. Tampereen kaupunki ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo ovat tehneet sopimuksen koskien Sulkavuoresta louhittavan kiviaineksen vastaanottoa ja varastointia. Keskuspuhdistamo -hankkeen rakentamisen yhteydessä irrotettava kiviaines on Tampereen kaupungin omaisuutta. Kaupunki osoittaa Keskuspuhdistamo-hankkeen louhintoja varten vastaanottopaikat louheelle. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo vastaa louheen irrotuksen ja lastaamisen jälkeen yhden kilometrin kuljetuskustannuksesta, jonka jälkeen kaupunki vastaa kuljetuskustannuksesta ja vastaanotosta 16.5.2018 tehdyssä sopimuksessa mainittua Lakalaivan/Lahdesjärven välivarastoalueita lukuun ottamatta.

Louhinta2 (LOU2) urakassa louhitaan Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotiloista valtaosa sekä Sulkavuoren ja Vihilahden väliset siirtoviemäri- ja purkuviemäritunnelit. Urakkaan liitetään kuuluvaksi myös louheen kuljettaminen ja vastaanottaminen. Tampereen kaupunki toimii tilaajana louheen kuljetukseen, vastaanottoon, varastointiin ja käyttöön liittyvissä tilaajatehtävissä yllä viitatun sopimuksen (TRE:3769/10.03.00/2018) mukaisella tavalla. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo toimii tilaajana muissa urakkaan liittyvissä töissä.

Tampereen kaupunki valtuuttaa Keskuspuhdistamon kilpailuttamaan puolestaan LOU 2 urakan toteuttajan ja tekemään hankintapäätöksen sekä kaikki muut neuvottelumenettelyn etenemiseen liittyvät päätökset. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi tarjoajavalintaa koskeva päätös sekä laatuvertailuvertailua koskeva päätös.

Tampereen kaupunki toimii osana LOU2 -urakan hankintatiimiä ja osallistuu asiakirjavastuunjakotaulukon mukaisesti hankintaprosessin valmisteluun. Keskuspuhdistamo laatii pöytäkirjat hankintatiimin kokokokouksista. Kumpikin sopimusosapuoli vastaa hankinta-asiakirjojen valmistelun kustannuksista omalta osaltaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 19.12.2018 § 179 hyväksymän vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja.

Päätös

Tampereen kaupungin ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n välinen sopimus koskien louhinta 2-urakan hankinnan kilpailutusta ja hankintapäätöstä hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere